MICROLAB

Prenosný spirometer MicroLab

Prenosný spirometer na meranie pomalej spirometrie a prietok-objem krivky.
Pamäť na 2 000 pacientov, dotykový ovládací farebný displej, zabudovaná tlačiareň na teplocitlivý papier, digitálny snímač.
Spirometer je možné používať v ambulancii aj v teréne na zabudovaný akumulátor .
Softvér: anglicky
Merané parametre: Pomalá spirometria: VCin, VCex, VT, ERV, IRV, BF...
Krivka prietok-objem: VC, FVC, FEV1, FEV1/FVC%, PEF, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF a veľa ďalších ako (FEV3, FEV6, FIV1, FIVC, PIF, FIV1/FIVC (FIR), FIF25 (MIF75), FIF50 (MIF50), FIF75, (MIF25), R50 (FEF50/FIF50), MET25-75, FET, VT (TV),Ti, Te, Ti/Ttot, EVC, IVC, IC, VT/Ti (TV/Ti), IRV, ERV, FR...)
Meraný rozsah: 0,2 - 15 L/s
Presnosť: +/- 3% podľa ERS/ATS normy


Uloženie:2000+ nameraných pacientov
Rozmery: (25.5cm x 12cm x 3.5cm):