Vyntus Spiro

Špičkový spirometer

Meranie:
- pomalá spirometria (VT, ERV, VCin, VCex, ...)
- prietok-objem krivka(PEF, FVC, FEV0,5 FEV1, FEV3, FEV6 MEF25, MEF50, MEF75, FIVC, PIF,
- MIF50, FIV1...)
- maximálna minútová ventilácia(MVV)

Prístroj pozostáva z nasledujúcich častí:
HARDWARE:
- pohyblivý, digitálny, ľahko vymeniteľný JAEGER - pneumotachograph s presnosťou ±2%
- rozsah objemu 0 - ±20L, presnosť ±2%
- rozsah prietoku 0 - ±20L/s, presnosť ±2% / 0,2 - 12 L/s
- odpor systému <0,05 kPa/(L/s) pri 10 L/s
- kalibrácia 1 - 9 L
- počítač PC
- WINDOWS 10

SOFTWARE:
moderné zobrazenie programov pod systémom Microsoft "WINDOWS", pohodlné ovládanie s myškou, textový editor, grafické zobrazenie.
Flexibilný program dovoľuje protokolovanie nameraných hodnôt s nameranými parametrami, náležitými hodnotami.
Software na bronchodilatačné a bronchoprovokačné testy.
Voľne nastaviteľné výstupné závery, nastavovanie a zmena náležitých hodnôt, parametrov, textov atď. podľa požiadaviek používateľa.
- vytlačenie všetkých pokusov a slučiek prietok/objemna tlačiareň
- korekcia nameraných hodnôt na BTPS podmienky
- výstup parametrov do ASCII formátu k ďalšiemu spracovaniu na serveri
- Meranie podľa predpisu ERS/ATS.
- výpočet náležitých hodnôt ECCS alebo Krištúfek a veľa ďalších autorov, deti podľa Zapletala