Broncho-konstrikčné testy


Spirometer Vyntus APS

Zariadenie k prevedeniu špecifických a nešpecifických inhalačných provokácií, zároveň okamžité grafické a tabuľkové zobrazenie spirometrických dychovo-mechanických parametrov.
Pozostáva s Jet-turbíny, s kompresora alebo s externého nastaviteľného tlaku.
Inhalácia je nastaviteľná buď podľa času (napr. 0,5sek), alebo podľa objemu (napr. 1 ml). Dávku vysokou presnosťou prepočítava počítač na tisícinu sekundy.
Výhodou je počítačom riadený celý priebeh testu, spirometria, dávkovanie a ukončenie pozitívneho alebo negatívneho testu.
Výpočet PD20.


prednosti APS systému:
-veľmi presné počítačom riadené dávkovanie
-rýchle a priame zobrazenie reakcie
-použitie modernej technológie
-kontrola počas inhalácie
-je možné prevedenie všetkých provokačných protokolov
-veľký hygienický komfort