MASTERSCREEN Diffusion

Spirometer

Masterscreen Diffusion


Prístroj na funkčné vyšetrenie pľúc.
Merania:
- pomalá spirometria
- prietok-objem krivka
- maximálna minútová ventilácia
- difúzia single-breath (jednodychová)
Prístroj pozostáva z nasledujúcich častí:

HARDWARE
- riadiaci ventil s priamym nádychom z fľaše, ľahko vymeniteľným vyhrievateľným Jaeger pneumotachografom k presnému určeniu prietoku a objemu ±2%
- voľne nastaviteľný stojan s rýchlou a jednoduchou hygienou pneumotachografu
- počítač PC a WINDOWS 10
- počítač a tlačiareň je uložená na pohyblivom vozíku, výška polohy klávesnice je nastaviteľná a môže sa pracovať aj v stoje


SOFTWARE:
Flexibilný program dovoľuje protokolovanie nameraných hodnôt s meracími parametrami, náležitými hodnotami a grafikou. Porovnanie prvého a druhého merania, alebo ako provokačných testov. Voľne nastaviteľné výstupné závery.
- databanka:
* na disk sa ukladajú údaje pacienta , namerané krivky, namerané hodnoty a tiež vypočítané parametre.
* spätné čítanie kriviek a parametrov, ich výpis na tlačiareň alebo zobrazenie na obrazovku
* rýchly prístup k pacientom pomocou indexu, ( čísla, mena alebo priezviska )


PARAMETRE:
- Spirometria(VT,BF,MV,ERV,IC,IRV,VCin,VCex,VCmax,TI,TE,Ttot...
- Prietok-objem krivka(FVC,FEV1,FEV.5,FEV3,FEV1%VCmax,FEV1%FVC,
PEF,MEF75,MEF50,MEF25,MMEF,FEF75/85,PIF,MIF50,MEF50%MIF50...
- Maximálna minútová ventilácia(MVV,BF_MVV,VT_MVV...
- Difúzia SB (TLCO SB, TLCO/VA, TLC He, RV He...