Vyntus Body


Bodypletyzmograf

Zariadenie na funkčné vyšetrenie pľúc.
Merania:
- pomalá spirometria
- prietok-objem krivka
- maximálna minútová ventilácia
-celotelová pletyzmografia
-difúzna kapacita

Prístroj pozostáva z nasledujúcich častí:
- ľahko dezinfikovateľný, lineárny ultrazvukový snímač prietoku
- celosklenená kabína, voľne nastaviteľný stojan, neranie screeningu a difúzie aj mimo kabíny
Flexibilný program dovoľuje protokolovanie nameraných hodnôt s nameranými parametrami, náležitými hodnotami a grafikou. Porovnanie prvého a druhého merania, alebo ako provokačných testov. Voľne nastaviteľné výstupné závery.
Meranie a náležité hodnoty sú podľa ERS a ATS.


PARAMETRE:
- Spirometria(VT,BF,MV,ERV,IC,IRV,VCin,VCex,VCmax,TI,TE,Ttot...
- Prietok-objem krivka(FVC,FEV1,FEV.5,FEV3,FEV1%VCmax,FEV1%FVC,
PEF,MEF75,MEF50,MEF25,MMEF,FEF75/85,PIF,MIF50,MEF50%MIF50...
- Maximálna minútová ventilácia(MVV,BF_MVV, VT_MVV...
- Pľúcne objemy (ITGV,RV,TLC,RV%TLC...
- Difúzna kapacita (DLCO, TLC-diff, RV-diff, VA...MasterScreen BabyBody