Vyntus IOS

Impulzná oscilometria

Impulzná oscilometria
Merací systém k určeniu odporu dýchacích ciest pľúc oscilometrickou metódou.
* grafická interpretácia centrálnych a periférnych parametrov
* dychová analýza diferencovaná objemom a nezávislosťou prietoku respiračnej impedancie
* pomalá spirometria a prietok-objem krivka
Meraním sa diagnostikuje skoré zachytenie chronických obštrukčných chorôb (small airway disease).
Rýchle a jednoduché meranie robí impulz-oscilometriu zvláštnou v každodennej praxi, atraktívne pre epidemiologickú štúdiu. Pri meraní nie je potrebná aktívna spolupráca pacienta, impulznú oscilometriu je možné využiť tiež v pediatrii alebo v geriatrii.

Prednosti impulz-oscilometrie
- rýchle prevedenie merania, krátky čas pre pacienta i pre vyšetrenie(<1min)
- zachytenie nezmeneného dýchania bez prídavnej záťaže a úsilného výdychu
- plne hodnotné určenie parameter-spektra respiračnej impedancie pri každom jednotlivom impulze
- možné vyhodnotenie grafickou modelovou interpretáciou
- jednoduchá obsluha

PC, Windows 10