Vyntus CPX


Spiroergometerr

SPIROERGOMETRICKÝ SYSTÉM
Systém slúži na presné meranie ergospirometrického vyšetrenia, analýzu výdychových plynov a vypočítanie ergospirometrických parametrov. Analýza výdychových plynov systémom breaht by breath, dych po dychu. Pomocou Oxyconu môžete merať všetky vekové skupiny, deti, dospelých a športovcov. Bezdrôtové 12 kanálového EKG, ktoré je hardverovo a softverovo integrované do systému, tak že odpadá obsluhovanie vonkajšieho EKG. Všetky dáta a krivky sú spolu s ergospirometrickými zobrazované na obrazovke. Meracie zariadenie pozostáva s nasledujúcich častí:

HARDWARE
* kompaktná skrinka s citlivým elektrochemickým O2 a infračerveným CO2 analyzátorom
* zabudovaný plnoautomatický kalibračný systém pre plynové analyzátory bez akéhokoľvek prepájania káblov, alebo hadičiek
* zabudovaný plnoautomatický kalibračný systém pre prietok a objem
* meranie ventilácie je cez obojsmerný digitálny senzor (Triple V-senzor), ktorý sa pripája priamo na ústa, je ľahko vymeniteľný a dezinfikovateľný, mŕtvy priestor je menší ako 30ml.

SOFTWARE
-vypočítanie a vytlačenie parametrov
-Offline vkladanie textov, krvných plynov a laktatu
-automatické vypočítanie anaeróbnych hodnôt AT a respiračných kompenzačných bodov RC podľa rôznych metód
-zapamätanie a čítanie pacientov a nameraných hodnôt z databázy
-čítanie pomocou hľadacieho kritéria
-časový výdaj jednotlivých parametrov na obrazovku s hraničnými hodnotami
-automatické záťažové nastavenia pre ergometer a bežiaci chodník v referenčnej, záťažovej a zotavovacej fáze
-výstupy podľa času, stredných hodnôt, spoločné parametre a krivky
-nastaviteľné podprogramy na automatické riadenie záťaže, meranie krvného tlaku alebo upozornenie obsluhy na odber krvi atď.