OXYCON PRO mobile

Ergospirometer

Bezdrôtový prenosný ergospirometrický systém

Presne a spoľahlivo určuje metabolické parametre pri cvičení alebo pri práci. Tento systém zaznamenáva údaje dych po dychu na základe otvoreného systému. Celý systém je upevnený na pohodlnej veste napájaný batériou. Na oxycone sa môžu testovať rôzne skupiny ľudí: deti, dospelí, chorí a športovci. Údaje sa dych po dychu posielajú bezdrôtovo do počítača (meranie na diaľku) a spracovávajú sa v príjemnom laboratórnom prostredí. Oblasti použitia : šport, cvičenie, rehabilitácia, pracovné prostredie. Základný software je pod Windows, vrátane spirometrie, prietok-objem krivky, program pre prenos dát, vyhodnocovací software.
Technické vybavenie:
- dva ľahké moduly namontované vpredu alebo vzadu na testovacej osobe.
- Snímač (SBx) rýchly kyslíkový elektrochemický analyzátor (80 ms) a rýchly CO2 analyzátor (80 ms)
- Telemetrická jednotka (Dex). Jednotka zbiera dáta zo snímača (ventiláciu, O2, CO2, srdcovú frekvenciu) a posiela ich na diaľku (1000 m v otvorenom priestore) k základnej jednotke pripojenej na počítač.
- Meranie objemu sa prevádza digitálnym obojsmerným snímačom (DVT) pripojeným priamo na ústa s mŕtvym priestorom 30 ml.
- Integrovaný POLAR prijímač na srdcovú frekvenciu
- Slúchadlom sa dostávajú informácie a povely osobe z laboratória
- Tlačidlom je možné označovať body pre neskoršie vyhodnocovanie testu
- Je vybavená dobíjateľnou batériou.
- Napájacia a kalibračná jednotka (Pca): základná jednotka je pripojená k počítaču PC alebo k notebooku cez USB port, obsahuje prijímaciu jednotku a integrovaný kalibračný systém pre analyzátory a snímač prietoku. Dobíjačka môže zároveň dobíjať dve batérie.
- 12 kanálové bezdrôtové EKG, záťažové EKG v spojení s metabolickými parametrami pacientov. Tým istým telemetrickým systémom sú EKG dáta posielané základnej jednotke.
- Pulzový oximeter je integrovaný k jednotke a pripojený na prst alebo ucho pacienta k meraniu SpO2 a pulzu.